ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

-Τον ακριβή προσδιορισμό του ποσοστού που αναλογεί στον κάθε ένοικο ή ιδιοκτήτη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

-Την έκδοση, την διανομή και την είσπραξη των κοινοχρήστων σε μηνιαία βάση.

-Την καταγραφή των αναγκών συντήρησης και την αποκατάσταση βλαβών με δικά μας συνεργεία ή επίβλεψη.

-Το πετρέλαιο θέρμανσης.

-Την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων με δικά μας συνεργεία ή επίβλεψη.

-Την φροντίδα και την διαμόρφωση των κήπων σας με δικά μας συνεργεία ή επίβλεψη.

-Τον έλεγχο, και την συντήρηση του ανελκυστήρα.

-Τον έλεγχο, και την συντήρηση του καυστήρα.

-Τον έλεγχο, και την συντήρηση των αποχετεύσεων με δικά μας συνεργεία.

-Την έγκαιρη ενημέρωση των ενοίκων για έκτακτες αναγκαίες δαπάνες.

ΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ:

-Απόλυτη διαφάνεια συναλλαγών από ένα σύγχρονο μηχανογραφημένο σύστημα, με συνεχή ενημέρωση.

-Αρμονική συγκατοίκηση, χωρίς εντάσεις, χωρίς παρεξηγήσεις, σε καλοσυντηρημένα, ασφαλή κτίρια.