ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η επιχείρησή μας  με την επωνυμία  ‘’ΚΟΛΟΣΣΟΣ’’ αναλαμβάνει  κατόπιν  συμφωνίας τη διαχείριση  πολυκατοικιών  που  περιλαμβάνει  τις  παρακάτω  εργασίες

-έκδοση κοινόχρηστων  (καταμερισμός – εισπράξεις - πληρωμές)

-καθαριότητα  κοινόχρηστων  χώρων

-συντήρηση κλιμακοστασίων

-συντήρηση  καυστήρων

-εφοδιασμό  καυσίμων  καυστήρων

-συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών κοινόχρηστων  χώρων

-συντήρηση κήπων

Καθώς  και  άλλες  εργασίες  που  μπορεί  να  συμφωνηθούν

Είμαστε  στη  διάθεσή  σας !!!