ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Η επιχείρησή μας διαθέτει στόλο αυτοκινήτων σε

-Επικαθήμενα – νταλίκες μεταφοράς λυμμάτων
-Τριαξονικά  μεταφοράς λυμμάτων
-Αυτοκίνητα εξυπηρέτησης για αποφράξεις – καθαρισμών χώρων, αντλιοστασίων, λιποσυλλεκτών κλπ

Η πολυετής υπηρεσία μας, οι προσιτές τιμές μας, και το εξειδικευμένο προσωπικό μας αποτελούν πρόκληση για την επιλογή σας.

Εργασίες

-Μεταφορές λυμμάτων
-Μεταφορά λυμματολάσπης
-Αποφράξεις κάθε είδους
-Καθαρισμοί  χώρων, αγωγών, λιποσυλλεκτών  κλπ